Zapisy – ostatni termin

Informuję, że 15.10.2018 r. upłynął termin zapisu na przedmioty do wyboru realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/19.

Doktoranci, którzy nie zapisali się na przedmioty powinni dokonać tego do 19.10.2018r. wysyłając maila na adres sekretariat@is.uz.zgora.pl o następującej treści.

Nazwisko, imię:
Rok/kierunek:
Przedmiot / prowadzący:

 

Doktoranci, którzy nie wybiorą przedmiotów we wskazanym terminie zostaną odgórnie do nich przypisani, co wiąże się z koniecznością uzyskania zaliczenia z narzuconego przedmiotu.