Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Informujemy, że od dnia 10.10.2018 r. ogłoszony został nabór na składanie wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Termin składania wniosków: do dnia 24.10.2018 r.

Regulamin przyznawania zwiększeń stypendium doktoranckiego dla doktorantów UZ i druki wniosków dostępne są na stronie: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody

Również na stronie http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody znajduje się zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad oceny kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu postępowania przy ich przyznawaniu wraz z drukami wniosków. Termin składania wniosków: do 30.10.2018 r.

W roku akademickim 2018/2019 nadal obowiązuje:

  • zarządzenie nr 102 Rektora UZ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad oceny kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu postępowania przy ich przyznawaniu.
  • zarządzenie nr 29 Rektora UZ z dnia 7 maja 2018 r. mieniające Zarządzenie nr 103 Rektora UZ z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów UZ.