Warsztaty naukowe dla doktorantów i studentów przygotowujących prace magisterskie lub licencjackie

WARSZTATY NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW I STUDENTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH PRACE MAGISTERSKIE LUB LICENCJACKIE


WARSZTAT I:
temat: GROMADZENIE I ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH W BADANIACH NAD EDUKACJĄ 
prowadzący: dr Sławomir Pasikowski, przewodniczący Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych KNP PAN
miejsce: Aula Biblioteki Uniwersyteckiej, parter
data: 7 czerwca 2017 (środa)
godz.: 15.30

 

WARSZTAT II:
temat: ANALIZA TEKSTÓW NAUKOWYCH Z PERSPEKTYWY RECENZENTA 
prowadzący: dr hab. Arkadiusz Żukiewicz, prof. UŁ
miejsce: Sala audiowizualna Biblioteki Uniwersyteckiej, II piętro
data: 7 czerwca 2017 (środa)
godz.: 15.30

 


Udział w warsztatach zostanie potwierdzony imiennym certyfikatem.
Zgłoszenia na wybrane warsztaty proszę przesyłać na adres: E.Kowalska@ipp.uz.zgora.pl
Liczba miejsc ograniczona.