System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Szanowni Państwo, Doktorantki i Doktoranci,

Informuję uprzejmie, że doktoranci, podobnie jak pracownicy uniwersytetu, są zobowiązani do dostarczania swoich publikacji do uczelnianego Systemu Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP). Punktacja w SKEP jest ważnym kryterium oceny doktorantów.
Proszę o pilne uzupełnienie zaległości.

Osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie zadania badawczego powinny to zrobić w najbliższych dniach, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

System Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP) http://publikacje.uz.zgora.pl

 

Z poważaniem,

Mariusz Kwiatkowski