Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

 

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów i stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: