Stypendia doktoranckie

Informujemy, że na stronie http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody znajduje się zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad oceny kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich oraz trybu postępowania przy ich przyznawaniu wraz z drukami wniosków.

Wnioski można składać do dnia 12.12.2017 r.


Informujemy również, że w dniu 28.11.2017 r. ogłoszony został nabór na składanie wniosków o przyznanie zwiększeń stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Wnioski można składać do dnia 12.12.2017 r.


Regulamin przyznawania zwiększeń stypendium doktoranckiego dla doktorantów UZ i druki wniosków dostępne są na stronie: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/stypendia-i-nagrody.


Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego należy składać w pokoju 140 w godzinach otwarcia dziekanatu.