10 maja 2015

Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk

z_janiszewska_niescioruk Imię i nazwisko,
stopień naukowy
dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ
Jednostka Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej
Kontakt

Z.Janiszewska-Niescioruk@wpps.uz.zgora.pl

zjn@onet.pl

Telefon

 +48 68 328 31 34

+48 606 898 814

 

dr hab. w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki, specjalność: pedagogika specjalna, Uniwersytet Gdański

pedagog specjalny – oligofrenopedagog, logopeda

członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej przy KNP PAN, członek Towarzystwa Pedagogów Specjalnych w Gdańsku, członek Rady Programowej Fundacji Widzieć i Wiedzieć Więcej w Olsztynie

Sfery szczególnych zainteresowań:

  • uwarunkowania i realizacyjne słabości społecznej i edukacyjnej integracji oraz inkluzji osób z niepełnosprawnością i/lub o specjalnych potrzebach w społeczną i edukacyjną przestrzeń
  • aktualne możliwości działań i rozwiązań w zakresie normalizacji warunków życia i wspierania osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną

.

  • Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / (Red.) Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010
  • Współczene problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną=Gegenwärtige Probleme der Pädagogik der Personen mit intellektueller Behinderheit / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Aleksandra Maciarz .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006
  • Znaczenie samooceny w społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2000

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>

  • Special Education Paraprofesionals: Percepcions Of Preservice Preparation, Supervision And Ongoing Developmental Training In The USA And Poland – A Comparative Study (2012 i nadal).