10 maja 2015

Mirosław Chałubiński

m_chalubinski Imię i nazwisko, tytuł naukowy prof. dr hab. Mirosław Chałubiński
Jednostka Instytut Socjologii
Kontakt M.Chalubinski@is.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 32 77

 

 • historia myśli socjologicznej i socjologii,
 • współczesna myśl społeczna i polityczna,
 • transformacja państw postkomunistycznych,
 • socjologia wiedzy,
 • globalizacja,
 • problemy współczesnej demokracji.

.

 • Polityka i socjologia. Studium koncepcji Juliana Hochfelda, Warszawa 1991.
 • Niepokoje i afirmację Ericha Fromma, Poznań 2001.
 • Fromm, Warszawa 2005.
 • Socjologia i polityka. O koncepcjach społecznych i naukowych Stanisława Ossowskiego, Pułtusk 2010.

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>

W Zakładzie Socjologii Polityki (kierownik prof. dr hab. J. J.Wiatr) Instytutu Socjologii Uniwersytetu  Warszawskiego uczestniczyłem w 2 projektach:

 • Władza lokalna u progu kryzysu (1975 – 1981),
 • Władza lokalna w okresie kryzysu (1982 – 1985).

W Centralnym Urzędzie Planowania w latach 1993-1995 uczestniczyłem w badaniach  Strategie działania województw i regionów w okresie transformacji systemowej, kierowanych przez D. Hübner i prof. A. Bociana. Składały się na to 3 projekty:

 • Problemy rozwojowe Tarnobrzega (1994),
 • Radom w okresie transformacji systemowej (1994-1995),
 • Łomżyńskie i Łomża w procesach zmian (1995-1996).

Indywidualne projekt badawcze

 • Koncepcje społeczno –  polityczne warszawskiego kręgu historyków idei (rozpoczęty w r. 2012). Planowane ukończenie w formie monografii rok 2016.