10 maja 2015

Marzenna Magda-Adamowicz

m_magda_adamowicz Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Jednostka Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Kontakt m.magda-adamowicz@wpps.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 78 01
 

Od początku pracy naukowej specjalizuję się w pedagogice, uprawiając dydaktykę, pedagogikę dziecka z poszczególnymi jej metodykami, pedeutologie i pedagogikę twórczości. W badaniach naukowych koncentruje się na: twórczości pedagogicznej nauczyciela, zdolnym i twórczym dziecku, przemianach w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Monografie

 1. Magda-Adamowicz M., Twórczość pedagogiczna nauczyciela w konwencji systemowej. Źródła, koncepcja , identyfikacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015
 2. Magda-Adamowicz M., Children’s creativity in a systemic perspective, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2013.
 3. Magda-Adamowicz M., Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2012
 4. Magda-Adamowicz M., Paszenda I., Treningi twórczości a umiejętności zawodowe, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011,
 5. Magda-Adamowicz M., Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009
 6. Magda-Adamowicz M., Wizerunek twórczego pedagogicznie nauczyciela kl. I-III, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2007.
 7. Magda-Adamowicz M., Edukacja od źródeł. Program autorski edukacji  wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000,
 8. Magda-Adamowicz M., Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów w edukacji  wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999

Naukowa redakcja  prac  zbiorowych

 1. Magda-Adamowicz M.,  E. Kobyłecka-Pasterniak (red.), Dziedziny wychowania w klasach I-III, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 2. Magda-Adamowicz M., Kataryńczuk-Mania L. (red.), Dziedziny kształcenia w klasach I-III, Wydawnistwo Akadmieckie „Żak”, Warszawa 2014 .
 3. Magda-Adamowicz M., I. Kopaczyńska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, tom 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 4. Magda-Adamowicz M., I. Kopaczyńska, M. Nyczaj-Drąg (red.), Pedagogika wczesnoszkolna. Uczeń i nauczyciela w zmieniającej się przestrzeni społecznej, tom 2., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 5. Magda-Adamowicz M., A. Olczak (red.), Pedagogika  przedszkolna. Oblicza i poszukiwania, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2014.
 6. Magda-Adamowicz M. (red.), Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych. Obszary i panorama problematyki, Gniezno 2011.
 7. Magda-Adamowicz M. (red.), Twórczość dzieci we wstępnej edukacji, Wydawnictwo WSM, Legnica 2005.
 8. Magda-Adamowicz M. (red.), Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2004.

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>

Międzynarodowe
 1. Magda-Adamowicz M. – pomysłodawca, kierownik i realizator międzynarodowego projektu  – 2014-2015 – „Polska i czeska edukacja przedszkolna po transformacji” Pre-school education in Poland and the Czech Republic. A comparative study. Nr identyfikacyjny w Polsce  9041/R14/R15. Nr identyfikacyjny projektu w Czeskiej Republice 7AMB14PL012 – kierownik  doc dr hab. Radmila Burkovičová – Ostravská Univerzita v Ostravě. .
 2. Magda-Adamowicz M. – realizator projektu – 2009 – 2010 r. – projekt typu kurs intensywny w ramach programu Erasmus – Jakość życia i jakość szkoły (Qualität des Lebens und Qualität der Schule) – projekt ERA/2009/IP/W/0028 (19/2009)
Krajowe
 1. Magda-Adamowicz M., Oczekiwanie studentów w stosunku do  uczelni wyższych –  projekt badawczy  Zespołu Edukacji Elementarnej PAN  KNP.
Statutowe
 1. Magda-Adamowicz M. – kierownik projektu –  Wymiary przemian  współczesnej  pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Uniwersytet Zielonogórski 2011-2014.
 2. Magda-Adamowicz M. – kierownik projektu – Pedagogia dziecka Między schematem a poszukiwaniem nowych rozwiązań Oblicza i poszukiwania, Uniwersytet Zielonogórski 2015 (nadal)