7 maja 2015

Marek Furmanek

m_furmanek Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ
Jednostka Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych
Kontakt m.furmanek@kmti.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 31 91
 

Marek Furmanek, kierownik Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych, dziekan Wydziału.

Zainteresowania naukowe:

 • szeroko rozumiana pedagogika medialna;
 • media i technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji, w pracy nauczyciela, wykorzystanie przez uczniów; stan realizacji na różnych poziomach kształcenia;
 • dydaktyczne i metodyczne możliwości mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu
 • pedagogiczne oddziaływanie mediów i technologii informacyjnych w różnych grupach społecznych;
 • medialna komunikacja społeczna, komunikacja w Internecie, środowisko Web 2.0, e-edukacja;
 • społeczności sieciowe, nowe zjawiska w sieci Internet,
 • media (radio, prasa, telewizja) jako zjawiska społeczne;
 • kształcenie na odległość, realizacja, możliwości i ograniczenia;
 • negatywne oddziaływanie nowych mediów, uzależnienia medialne i sieciowe, cyberprzemoc, przeciwdziałanie i profilaktyka.

Tematy badawcze przewodów doktorskich zakończonych i aktualnie realizowanych:

 • Konstruowanie i rozumienie znaczeń w komunikowaniu mediowanym komputerowo
 • Pedagogiczne aspekty kultury organizacyjnej społeczności sieciowej w obrębie grup dyskusyjnych w Internecie.
 • Kształcenie na odległość wspomagane komputerowo jako element procesu edukacji pedagogów
 • Zastosowanie technologii informacyjnych w pracy z dziećmi przejawiającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
 • Środowisko Web 2.0 w życiu społecznym słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oblicza aktywności sieciowych.