10 maja 2015

Lidia Kataryńczuk-Mania

l_katarynczuk_mania Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Jednostka Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Kontakt L.Katarynczuk-Mania@wpps.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 31 92
 

Lidia Kataryńczuk-Mania, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie teorii muzyki i pedagogiki. Autorka i współredaktorka publikacji dotyczących edukacji artystycznej (muzycznej) i terapii.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów:

  • obszary edukacji muzycznej, kultury muzycznej:
  • wspieranie rozwoju muzycznego dzieci;
  • innowacje pedagogiczne w edukacji artystycznej;
  • nauczyciel i jego kompetencje;
  • terapia osób z niepełnosprawnością;
  • muzyka a zachowania społeczne;
  • profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy (emisja i higiena głosu, logorytmika);
  • muzykoterapia w edukacji.