7 maja 2015

Lech Szczegóła

l_szczegola Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ
Jednostka Instytut Socjologii
Kontakt l.szczegola@is.uz.zgora.pl
Telefon +48 609 902 534

 

  • Interesuje się problematyką partycypacji politycznej i aktywnością Polaków w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego. Bada przemiany demokracji w aspekcie relacji pomiędzy polityką i obywatelami, partiami i wyborcami.
  • Główne obszary badań: socjologia polityki i kultury politycznej, socjologia wiedzy – idei i przekonań politycznych, procesy zmian społecznych. 
  • Pomiędzy mistyfikacją a nieświadomością. O pojęciu świadomości fałszywej, Wydawnictwo Poznańskie, 1999;
  • „Polish Exceptionalism:” What Explains The Low Turnout In Polish Post-communist Elections?, The Polish Review, Vol. LII, No. 1, 2007;
  • Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2013;
  • Dysfunkcje dyskursu wokół apatii politycznej w Polsce, „Studia Socjologiczne”, 2013 nr 1.

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>