7 maja 2015

Jerzy Leszkowicz-Baczyński

user Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyński, prof. UZ
Jednostka Instytut Socjologii
Kontakt j.leszkowicz-baczynski@is.uz.zgora.pl
Telefon +48 68 328 31 14

 

  • Rewitalizacja społeczna jako obszar interwencji uruchamianej w sytuacji kryzysu występującego w zbiorowości lokalnej. 
  • Lubuski rynek pracy w perspektywie lokalnej, jego bariery.
  • Absolwenci uczelni na rynku pracy
  • Tradycje winiarskie i winobraniowe na ziemi lubuskiej

Oszary badawcze

socjologia zbiorowości terytorialnych, socjologia procesów społecznych, socjologia instytucji, socjologia pogranicza, aktywizacja społeczna, 

  • „Rynek pracy w Polsce i Niemczech z perspektywy pogranicza obu krajów” (2014) [w:] M. Zielińska, B. Trzop (red.) Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Centra i pogranicza współczesnej Europy”, Zielona Góra: LTN,
  • „Kategorie granicy i pogranicza jako wybrane implikacje pojęcia przestrzeni. Przegląd stanowisk teoretycznych” (2012) [w:] M.J. Łuczak (red.) „Przestrzeń we współczesnych naukach społecznych”, Poznań: WSNHiD
  • „Klasa średnia w Polsce? Sytuacja pracy, mentalność, wartości” (2007) Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>