10 maja 2015

Jarosław Bąbka

user Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Jednostka Zakład Pedagogiki Specjalnej
Kontakt j.babka@ipp.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 78 21
 

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących problemów:

  • Edukacja osób z ograniczeniami sprawności w różnych fazach życia oraz w różnych formach kształcenia: specjalnego, integracyjnego oraz włączającego.
  • Idea społecznej integracji oraz normalizacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
  • Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej.
  • Kapitał społeczny, współpraca w kontekście przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu osób z niepełnosprawnością.

Prace zwarte

  • Bąbka J. (2001). Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Założenia i rzeczywistość.  Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
  • Bąbka J. (2012). Zachowania kooperacyjne w sytuacjach zadaniowych u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji. Analiza porównawcza młodzieży pełnosprawnej i z różnymi ograniczeniami sprawności. Zielona Góra: Oficyna Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Redakcja prac zbiorowych

  • Bąbka J. (red.). (2004). Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  • Nowicka A., Bąbka J. (red.). (2010). Człowiek i jego rodzina wobec utraty zdrowia i sprawności. Lubin: Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego.

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>

2009-2011 – Grant habilitacyjny MNiSW (NN 106 175 937) na temat: Zachowania kooperacyjne niepełnosprawnych i pełnosprawnych adolescentów w sytuacjach zadaniowych (kierownik projektu, projekt zakończony).