10 maja 2015

Ewa Narkiewicz-Niedbalec

e_narkiewicz_niedbalec Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. UZ
Jednostka Zakład Metodologii Badań Społecznych
Kontakt E.Narkiewicz-Niedbalec@ips.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 73 72

 

Jej zainteresowania naukowe dotyczą problematyki metodologii badań społecznych, tendencji w przechodzeniu z badań o charakterze ilościowym Lu jakościowym. Z tego zakresu prowadzi wykłady dla studentów.

Prowadzi badania naukowe z zakresu:

  • socjalizacji poznawczej młodzieży,
  • przemian w szkolnictwie wyższym,
  • uczestnictwa w kulturze studentów
  • udziału socjologów w debacie publicznej. 

Jest autorką dwóch monografii, redaktorką lub współredaktorką kilku innych książek:

  • Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży : studium z zakresu socjologii wiedzy i edukacji, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- 283 s. .- ISBN: 83-7481-022-X
  • Uczestnictwo w kulturze i aspiracje życiowe młodzieży szkolnej, Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997 .- 112 s. .- ISBN: 86832-24-X
  • Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami * : z prac Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego / red. nauk. Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011 – s. 225–252 .- ISBN: 978-83-7780-191-8

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>

W latach 1992-2002 była członkiem zespołu Instytutu Pedagogiki Społecznej WSP im. T. Kotarbińskiego, prowadzącego badania młodzieży polskiej i niemieckiej we współpracy z Instytutem Nauk o Wychowaniu Freie Universität w Berlinie. Zrealizowano wówczas trzy projekty badawcze:

  • Młodzież krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie transformacji;
  • Czteroletnie badania panelowe młodzieży miast nadgranicznych – Frankfurtu i Słubic;
  • Badanie panelowe młodzieży gimnazjalnej Zielonej Góry (i jej porównanie z młodzieżą Berlina);

W latach 2013-2014 udział w projekcie Inicjatywy z udziałem osób 50+ a rozwój kapitału społecznego w województwie lubuskim – diagnoza i ewaluacja. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;