12 czerwca 2016

Ewa Bochno

user Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Jednostka Zakład Pedagogiki Szkolnej
Kontakt E.Bochno@ips.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 78 21
 

Ewa Bochno dr hab. prof. UZ, pedagożka, kierownik Pracowni Pedagogiki Szkoły Wyższej.

Główny obszar naukowych zainteresowań: szkoła i uniwersytet (w wymiarze kulturowym i instytucjonalnym) jako konteksty rozwojowe, zmiany modelu uniwersytetu, funkcjonowanie współczesnych wspólnot oraz grup rówieśniczych na wszystkich szczeblach kształcenia w oraz różnych społecznych kontekstach.

Studenci I – go roku UAM 2005 – 2009/10. Doświadczenia szkolne I – go rocznika reformy edukacji a zmiany zasobów jego kapitału w warunkach szkoły wyższej” termin: 22.05.2007 – 22.05.2010, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Numer Projektu Badawczego: P 107 030 32/3821.