7 maja 2015

Beata Trzop

b_trzop_200 Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Beata Trzop, prof. UZ
Jednostka Instytut Socjologii
Kontakt B.Trzop@is.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 31 11

 

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki kultury masowej i czasu wolnego, stylu życia, zjawisk zachodzących na pograniczu oraz problematyki kobiecej i kulturowych konsekwencji starzenia się społeczeństw. Autorka dwóch monografii: Typy kultury popularnej na łamach czasopism kobiecych (2005); Dojrzałe, spełnione, niezależne? Kobiety 50 + w socjologicznym zwierciadle (2013) oraz artykułów związanych ze wskazana problematyka badawczą.

W trakcie pracy akademickiej uczestniczyła w zespołach badawczych projektów związanych z problematyką dyfuzji kulturowej na pograniczu zachodnim Polski, których najbardziej spopularyzowanym elementem są trzy edycje Lubuskiego Sondażu Społecznego (Dynamika zmian społecznych na pograniczu zachodnim Polski. Procesy dyfuzji społecznej i ruchliwości kulturowej – kontynuacja”/ Grant  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr N N116 26338   2009-2011   – członek zespołu; Diagnoza poziomu i jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego;  czerwiec – październik 2014, członek zespołu, EFS).  Ponadto realizowała i realizuje projekty dotyczące młodzieży (Na wsi po szkole. Czas wolny młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich województwa lubuskiego – badania własne z D. Szaban, 2010),  oraz aktualnie realizowany projekt międzykrajowych badań akademickiej młodzieży polskiej i ukraińskiej (maj 2015).

Z indywidualnych projektów badawczych na uwagę zasługują te, które skupiają się na problematyce stylów życia osób dojrzałych (Kobiety dojrzałe – wybrane sfery życia, czas realizacji: luty – maj 2012, badania własne; Dojrzali mężczyźni we współczesnym społeczeństwie polskim – wybrane sfery życia, czas realizacji: od styczeń – maj 2015, badania własne).