10 maja 2015

Barbara Toroń-Fórmanek

b_toron_formanek Imię i nazwisko, stopień naukowy dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ
Jednostka Zakład Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
Kontakt b.toron-formanek@wpps.uz.zgora.pl
Telefon  +48 68 328 73 70
 

Zainteresowania naukowe – badania metodą biograficzną prowadzone w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w środowisku recydywistów.

Od 2007 roku organizator zajęć terapeutycznych prowadzonych przez studentów UZ dla więźniów (programy resocjalizacyjne dotyczące rozwijania umiejętności prospołecznych wśród osób przebywających w izolacji penitencjarnej). Kierownik studiów podyplomowych: terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych. Opiekun naukowy Penitencjarnego Koła Naukowego Studentów UZ „Prison. Odznaczona brązową odznaką za zasługi w pracy penitencjarnej przez Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina.

  • Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej / Barbara Toroń-Fórmanek .- Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013 .- 397 s. .- ISBN: 978-83-7850-391-0
  • Zagrożeni i skazani na resocjalizację / Barbara Toroń-Fórmanek .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- 224 s. .- ISBN: 978-83-7842-032-3
  • Sytuacja społeczna młodzieży szkolnej z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju / Barbara Toroń-Fórmanek .- Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2007 .- 328 s. .- ISBN: 978-83-7308-870-2

Wszystkie publikacje zarejestrowane w systemie SKEP >>>

Badania metodą biograficzną prowadzone w ZK w Krzywańcu w środowisku recydywistów penitencjarnych.