Dyżur dziekanatu w czasie wakacji

Informujemy, że Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień

  • nie będzie pełnił dyżurów w soboty,
  • nie będzie pełnił dyżuru dla doktorantów.

Kierownik dziekanatu
mgr Agata Szuba