Dofinansowanie badań

W związku w przyznaniem Wydziałowi finansowania dla młodych pracowników nauki, Dziekan Wydziału ogłasza konkurs na przyznanie środków na realizację zadania badawczego w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w 2017 roku.

Dofinansowanie zadań badawczych przeprowadzone będzie w trybie konkursowym.

W cełu złożenia wniosku należy go pobrać ze strony – http://www.bpnwz.uz.zgora.pl/wp-content/uploads/2013/10/MK_2017-wniosek.doc, wypełnić elektronicznie oraz wydrukować. Wnioski można skadać w dziekanacie u p. Ilony Chorążyczewskiej w pokoju nr pok. 155d, bud. A-16​ najpóźniej do 15 czerwca 2017. Wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.