Decyzje – stypendia

 

Informujemy, że od dnia 21.11.2018 r. do dnia 28.11.2018 r. w godzinach otwarcia dziekanatu w pokoju 140 wydawane będą decyzje dla doktorantów w sprawie przyznania stypendiów z funduszu pomocy materialnej.