Stypendia MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

  Szanowni studenci i doktoranci, informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów. W informacji dla studentów znajduje się odesłanie do przepisów dotyczących stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-dla-mlodych-naukowcow Treść Rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra dostępna jest na stronie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000658 Treść Rozporządzenia Read more about Stypendia MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021[…]

VIII edycja konkursu dla doktorantów

  Informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił VIII edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2019 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN: nauki humanistyczne i społeczne, nauki biologiczne i rolnicze, nauki ścisłe i nauki Read more about VIII edycja konkursu dla doktorantów[…]

Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

  Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów i stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i Read more about Stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.[…]

Nauki społeczne wobec wyzwań edukacyjnych ,,Warsztat młodego badacza”

Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie wspólnie z Samorządem Doktorantów i Doktorantami Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Samorządem Doktorantów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Samorządem Doktorantów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Read more about Nauki społeczne wobec wyzwań edukacyjnych ,,Warsztat młodego badacza”[…]

Badania społeczne – od pomysłu do realizacji

  Zakład Metodologii Badań Społecznych zaprasza studentów Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego na cykl otwartych warsztatów BADANIA SPOŁECZNE – OD POMYSŁU DO REALIZACJI warsztat metodologiczny warsztat z zastosowania ilościowych metod badawczych warsztat statystyczny szczegóły >>> Serdecznie zapraszamy  

VI. edycja konkursu na najlepszą pracę

Uprzejmie informujemy, że Oddział PAN w Poznaniu ogłasza VI. edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2018 r., której wiodącym autorem jest doktorant (wiek do 30 lat) z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach działania Akademii, tożsamych z nazwami wydziałów PAN: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i Read more about VI. edycja konkursu na najlepszą pracę[…]

Decyzje – stypendia

  Informujemy, że od dnia 21.11.2018 r. do dnia 28.11.2018 r. w godzinach otwarcia dziekanatu w pokoju 140 wydawane będą decyzje dla doktorantów w sprawie przyznania stypendiów z funduszu pomocy materialnej.    

Zapisy – ostatni termin

Informuję, że 15.10.2018 r. upłynął termin zapisu na przedmioty do wyboru realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/19. Doktoranci, którzy nie zapisali się na przedmioty powinni dokonać tego do 19.10.2018r. wysyłając maila na adres sekretariat@is.uz.zgora.pl o następującej treści. Nazwisko, imię: Rok/kierunek: Przedmiot / prowadzący:   Doktoranci, którzy nie wybiorą przedmiotów we wskazanym terminie zostaną Read more about Zapisy – ostatni termin[…]