Studia doktoranckie
III STOPNIA

Kierownicy studiów

Zdzisław Wołk

prof. dr hab.
Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii w zakresie pedagogiki

Maria Zielińska

dr hab., prof. UZ
Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii w zakresie socjologii

 

AKTUALNOŚCI

Kontakt